හිමිකම්

හරිහාවා වෙබ් අඩවියේ / යෙදුමේ අඩංගු තොරතුරු සාමාන්‍ය ක්‍රියාපටිපාටි සඳහා පමණක් භාවිත කරයි. හරිහාවා නිර්මාණය කර ඇත්තේ අන්තර්ජාලය හරහා ක්‍රියාත්මක විමට අතර 99% සේවා ලබදීම සදහා කැපවී ක්‍රියාකරයි. කෙසේ වෙතත්, සමහර විට පාලනය කළ නොහැකි සිදුවීම් සිදුවන අතර තාක්ෂණික ගැටළු, යාවත්කාලීන කිරීම්, උපස්ථ හෝ නඩත්තු කිරීම් හේතුවෙන් වෙබ් අඩවිය / යෙදුම තාවකාලිකව අත්හිටවිය හැකිය .

අපගේ පද්ධතියට අනවසරයෙන් පිවිසීම වැළැක්වීමට කැපවී සිටිමු. ඔබගේ තොරතුරු වල ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා, අප අන්තර්ජාලය හරහා රැස්කරන තොරතුරු ආරක්ෂා කර සුරක්ෂිත කරන සුදුසු ඉලෙක්ට්‍රොනික, භෞතික හා කළමනාකරණ ක්‍රියා පටිපාටි සකස් කර ඇත්තෙමු. එසේ වුවද, අන්තර්ජාලය හරහා 100% ආරක්ෂිත සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රමයක් හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික ගබඩා කිරීමේ ක්‍රමයක් නොමැති බව කරුණාවෙන් මතක තබා ගන්න, එබැවින් අපට එහි නිරපේක්ෂ ආරක්ෂාව සහතික කළ නොහැක.