ක්‍රියාකරන්නේ කෙසේද

හරිහාවා ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් / අයි ඕඑස් යෙදුම් භාවිත කිරිම සරල හා පහසුයි 

  • අපගේ ජංගම යෙදුම ගූගල් හෝ ඇපල් stores වලින් download කරන්න
  • නැතහොත් ඔබේ අන්තර්ජාල බ්‍රව්සරය විවෘත කර www.harihawa.lk හරහා යෙදුම් download කරන්න.
  • ඔබට අවශ්‍ය සේවාව සහ සේවා කාණ්ඩය තෝරන්න.
  • ඔහුගේ reviews and ratings පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු නිවැරදි සේවා සැපයුම්කරුවෙකු තෝරන්න.
  • තෝරාගත් සැපයුම්කරු ඔබේ දොරකඩට පැමිණ ඔබේ සේවය කරනු ඇත.
  • සේවාව අවසන් වූ පසු තරු 1-5 දක්වා ලබදී ඔබේ සැපයුම්කරු ඇගයීමට අමතක නොකරන්න.