වැඩක් කරගන්න අලුත්ම ක්‍රමයඔබ තෝරාගත් විශ්වාසදායක පළපුරුදු වෘත්තිකයන් දොරකඩට

වෘත්තිකයෙක් වන්න
ලියාපදිංචි වන්න

ආරම්භයට පෙර ඔබ ඕනෑවට වඩා දන්නවා නම්, එවිට ඔබ අධෛර්යයට පත් වනු ඇත - හරිහාවා සේවා සහකරු

පළපුරුදු වෘත්තිකයන්ගේ සේවය ලබාගැනීමට

ලියාපදිංචි වන්න

Everyday Life Made Easier

ජීවිතය කාර්යබහුල වූ විට, ඔබට එය තනිවම විසඳා ගත යුතු නැත. පළපුරුදු, විශ්වාසදායි හරිහවා වෘත්තිකයෙක් ගේ සේවය ලබාගන්න.

1. Reviews, skills සහ මිල අනුව ඔබේ සේවා සැපයුම්කරු තෝරන්න

2. ඔබට පහසු වේලාව තෝරන්න

3. App එක හරහා හරහා Chat, track, pay and review කරන්න

 

 • home1

  ඇඟිලි තුඩෙන් ඔබේ සේවා සැපයුම්කරු ගෙදරටම

  නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීමේ සිට පිරිසිදු කිරීම දක්වා සෑම දෙයක් සඳහාම වෘත්තිකයන් අතරින් සිතැගි පරිදි reviews and ratings බලා සහාය ලබා ගන්න . App එක click කර ඔවුන්ගේ හොඳම අය වන හරිහාවා හි සුදුසුකම් ලත් සහ ඉහළ නිපුණතා ඇති වෘත්තිකයන්ගේ සේවාවන් ඔබම සොයා ගන්න.

 • home2

  පහසු මිල ගණන් යටතේ අවංක සහ විශ්වසනීය සේවය

  අපගේ සියලු හරිහාවා වෘත්තිකයන් ඔවුන්ගේ විශ්වසනීයත්වය ගැන සැලකිලිමත් වන අතර ඔබේ සාක්කුවට පහසු මිල ගණන් යටතේ හොඳම සේවාවන් ඔබට ලැබෙනු ඇති බවට සහතික විය හැකිය. අපි පැයෙන් හෝ දවසින් කලත්, හොඳම සේවාවන් සඳහා අපගේ සියලු වෘත්තිකයන්ගෙන් සාධාරණ මිල ගණන් ඔබට ලැබෙනු ඇත.

 • home3

  සියලු වැඩ සඳහා සිනහවක් සහතික කළ උපරිම සේවාවක්

  අපගේ සියලු හරිහාවා වෘත්තිකයන් ඔවුන්ගේ කාර්යයන් ගැන ආඩම්බර වන අතර ඔවුන් ඔබට ඔවුන්ගේ උපරිමය සේවාව ලබා දෙන බවට සහතික වනු ඇත. අප පවසන දේ අප විසින් ලබා දෙන බවට විශ්වාසයෙන් ඔබ අපගේ සේවාවන් නැවත නැවතත් භාවිතා කරන බවට අපි සහතික වෙමු - හොඳම සේවය! ඔබ වාඩි වී විවේකීව සිටින්න අපි  ඔබේ දේ නිවැරදිව කරන්නම්.

YOU LEAVE IT WE DO IT

1. Download the App
2. Compare Service Provider reviews, ratings, and prices
3. Choose and connect with the best person for the job
4. Save your favorites to book again and again

MORE INFO